Các khóa học của Trung tâm

Các khóa học của trung tâm logistics

Trung tâm Đào tạo Logistics Tiểu vùng Mê-Kông - Nhật Bản tại Việt Nam khai giảng các khóa học:

Để biết thông tin chi tiết, xin liên hệ với số điện thoại

Mr. Minh - 01288.456.457,  Mr Hà - 0936

Các khóa học dự kiến khai giảng vào ngày 10/8/2016

 

 

Khóa học dự kiến khai giảng vào tháng 10/2016

 

tháng 8/2016

Gửi bình luận

Gửi bình luận
  • Trường ĐH Hàng hải
  • Viện đào tạo quốc tế