TỔNG QUAN VỀ KHO HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHO HÀNG THỰC TẾ

Trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng Mekong - Nhật Bản tại Việt Nam, đơn vị số một về đào tạo các khóa học thực chiến chuyên sâu về logistics và vận tải biển tại Hải Phòng.

KHÓA HỌC DIỄN RA TRONG 2 NGÀY THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC CUNG CẤP CHO NGƯỜI HỌC NHỮNG NỘI DUNG SAU:

 • Hiểu biết về hoạt động kho hàng:

 • Tổng quan về kho hàng

  • Phân loại kho hàng

  • Chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật trong hoạt động kho hàng

  • Trang thiết bị kho hàng

  • Hoạch định bố trí sơ đồ mặt bằng kho hàng

 • Tổ chức nhân sự kho hàng

 • Tổ chức khai thác kho hàng

  • Lập kế hoạch giao nhận

  • Lập lịch giao nhận với khách hàng

  • Lập lịch đóng / rút hàng ra vào container

  • Lập lịch sản xuất tuần, ngày, ca

 • Lập kế hoạch xếp kho

  • Xác định tiêu chí gom nhóm hàng hóa

  • Xem sơ đồ xếp kho, xác định vị trí trống

  • Lập phương án xếp kho theo các tiêu chí khác nhau

  • Cách xác định, gán nhóm hàng hóa với không gian & số dãy yêu cầu vào vị trí kho – khu – dãy trống

  • Xác định trình tự xếp dỡ và phân nhóm hàng hóa

 • Lập kế hoạch nguồn lực:

  • Quản lý tổ đội nhân công, ca sản xuất, đội nhóm

  • Quản lý định mức công việc

  • Lập kế hoạch phân bổ nhân công, thiết bị

  • Quy tắc 5s trong kho hàng

 • An toàn, an ninh trong kho hàng

 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí trong khai thác kho hàng

Trong quá trình học tại Trung tâm, có mô phỏng một hệ thống kho hàng với đầy đủ thiết bị hiện đại như xe nâng, giá kệ, học viên vừa được giảng dạy bởi chuyên gia người có kinh nghiệm làm lâu năm thực tế trong lĩnh vực kho hàng và vừa có hệ thống kho được mô phỏng chi tiết.

HỌC PHÍ: 500.000 đồng/học viên, giảm giá 30% cho sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam

 

Các tin đã đưa