Hội thảo quốc tếhttp://letc.vimaru.edu.vn/khai-giang/khoa-hoc-nghiep-vu-khai-hai-quan-tai-hai-phong-13.htmhttp://letc.vimaru.edu.vn/khai-giang/khoa-hoc-quan-tri-dich-vu-logistics--14.htmKhóa đào tạo cho cán bộ nước CHDCND LàoKhóa học Khóa học Quản trị dịch vụ logistics
  • Trường ĐH Hàng hải
  • Viện đào tạo quốc tế