Cơ sở vật chất

Được đầu tư xây dựng vào năm 2009 với nguồn vốn hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản, trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng Mekong - Nhật Bản tại Việt Nam được coi là một trong những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đầy tiềm năng. Với mục tiêu lấy học viên làm trọng tâm, trung tâm luôn hướng đến việc xây dựng các khóa học đào tạo thực chiến.

Với quy mô đầu tư lớn, trung tâm gồm có rất nhiều các trang thiết bị và công cụ phục vụ công tác xây dựng các khóa học đào tạo thực chiến. Dưới đây là cận cảnh một vài trang thiết bị của trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng Mekong - Nhật Bản tại Việt Nam và cách thức hoạt động của chúng.