Bế giảng Khóa Đào tạo thực chiến "Nghiệp vụ vận tải biển và logistics thực chiến"

Bế giảng Khóa Đào tạo thực chiến "Nghiệp vụ vận tải biển và logistics thực chiến"
 

Thêm một khóa học bế giảng, thêm những tư duy mới, cảm xúc mới, suy nghĩ mới để chuẩn bị cho những khởi đầu mới, cánh cửa mới của tương lai. Chỉ có thực học mới có thực lực chỉ có thực lực mới có thực làm và chỉ có thực làm mới làm nên giá trị thật.
 

Những ngày cuối tuần là để nghỉ ngơi, để dành thời gian bên gia đình, để giải trí chứ không phải để đi học. Tuy vậy, các bạn vẫn đến với chúng tôi để cùng nhau chúng ta cùng nhau cảm nhận kiến thức thực tế sống động đến nhường nào, để hiểu được hơn một cách rõ ràng về con đường chúng ta đi.
 

Trung tâm luôn tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các bạn học viên, giới thiệu đơn vị thực tập, giới thiệu đơn vị các bạn được học việc, trải nhiệm và liên tục đồng hành bằng nhiều hình thức khác. Bằng mọi giá, nhất định bằng mọi giá phải là lợi ích tối đa cho người học, bằng mọi giá học được phải làm được, và phải thực tế, thực chiến.

Cảm ơn vì đã tin tưởng, hạnh phúc vì được phung sự và phụng sự không ngừng nghỉ.
 

Nguồn nhân lực logistics Việt Nam đang được xem là một trong những vấn đề nan giải nhất của nước ta hiện nay. Điều này, đòi hỏi những chiến lược cụ thể hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành quan trọng này trong chuỗi dịch vụ toàn cầu.

 

Các tin đã đưa