CONTAINER FREIGHT STATION (CFS) OPERATION AND MANAGEMENT

Các hoạt động đào tạo và chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao năng lực Trung tâm đào tạo logistics Tiểu vùng Mekong - Nhật Bản tại Việt Nam, giai đoạn 2” cũng như theo chương trình hợp tác giữa các bên trong thời gian tới.

 

Được đánh giá là một trong những quốc gia sở hữu ngành Logistics phát triển nhất thế giới, thời gian gần đây, chính phủ Nhật Bản luôn tạo điều kiện để phát triển và cập nhật những tiêu chuẩn mới cho ngành Logistics, song song với việc hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo nghề cũng như hợp tác với các quốc gia khác đang trong giai đoạn phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực ngành Logistics và Việt Nam được xem như là một trong những đối tác chiến lược trong giai đoạn năm 2016 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

 

Việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực bằng khóa đào tạo số 02 cho học viên từ miền Bắc Việt Nam sẽ tạo một tiền đề vững chắc cho sự phát triển của ngành Logistics Việt Nam nói riêng và thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản nói chung trong những năm tới.

Thông qua việc tiếp cận và cập nhật những tiêu chuẩn trong xây dựng nội dung, kế hoạch, tổ chức và các mô hình học tập khác nhau dựa trên năng lực thực hiện của học viên; Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tin rằng những giá trị tích lũy từ khóa học này sẽ góp phần cải tiến những chương trình học hiện tại, đón đầu xu hướng phát triển của ngành Logistics trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu như hiện nay.

 

Khóa đào tạo số 3 cho học viên từ miền Bắc Việt Nam.

Khóa học diễn ra từ ngày 22/08 đến ngày 26/08 với chủ đề "CONTAINER FREIGHT STATION (CFS) OPERATION AND MANAGEMENT".

Học viên tham gia khóa học là những cán bộ đến từ Công ty Yusen Logistics Vietnam, Nippon Express Vietnam, Nam Hai Port, Interplus,...

Các tin đã đưa