Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

Trung tâm đào tạo Logistics tiểu vùng MeKong - Nhật Bản tại Việt Nam (gọi tắt là LETC) được thành lập vào năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, tập trung cốt lõi các chương trình đào tạo về Logistics.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh Trung tâm LETC là đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, góp phần hoàn thiện năng lực của tổ chức, cá nhân; đáp ứng yêu cầu thực tế thông qua việc cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn về các lĩnh vực logistics, quản trị chuỗi cung ứng, thương mại, quản lý kinh tế, kỹ năng mềm...

TẦM NHÌN

Trung tâm LETC phát triển thành trung tâm đào tạo chất lượng cao nhằm cung cấp nguồn lực Logistics và chuyển giao công nghệ tiên tiến nhằm phát triển mạng lưới Logistics cho toàn tiểu vùng MeKong.

MỤC TIÊU

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Logistics của Việt Nam và các quốc gia khác thuộc tiểu vùng sông Mekong (Lào, Campuchia, Myanma).

NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

  • Thư viện với hơn 200 đầu sách chuyên môn về Logistics cập nhật mới nhất phục vụ cho công tác ;nghiên cứu, giảng dạy.

  • Đào tạo trên 10.000 học viên trong và ngoài nước.

  • Đào tạo các dự án trong nước, các dự án quốc tế trong tiểu vùng MeKong.

  • Đào tạo cho các Sở, Ban, Ngành trên cả nước.

  • Đào tạo cho các Tập đoàn và Tổng công ty trong và ngoài nước.