Khóa đào tạo "vận hành kho hàng"

Khóa đào tạo số 02: "VẬN HÀNH KHO HÀNG" cho khu vực phía Bắc Việt Nam trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao năng lực Trung tâm đào tạo logistics Tiểu vùng Mekong - Nhật Bản tại Việt Nam, giai đoạn 2"
Các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam trực tiếp tham gia giảng dạy.
Thời gian: 05 ngày (từ 11/11 - 15/11/2019).

Gửi bình luận

Gửi bình luận

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 02253.261.135

Facebook

  • Trường ĐH Hàng hải
  • Viện đào tạo quốc tế