Khóa học "Nghiệp vụ quản lý kho CFS" đào tạo cho CBCNV Cảng Tân Vũ - Hải Phòng

Tháng 1 năm 2019, Trung tâm đào tạo Logistics tiểu vùng sông Mê-Kông - Nhật Bản tại Việt Nam (LETC) đã tổ chức thành công Khóa đào tạo "Nghiệp vụ quản lý kho CFS" cho CBCNV của Cảng Tân Vũ - Hải Phòng. Khóa học được xây dựng theo mô hình ứng dụng, đào tạo nội bộ (in-house training) nhằm bổ sung các kiến thức về kho hàng CFS nói chung và nghiệp vụ quản lý kho CFS nói riêng cho CBCNV tại Cảng.

 

Gửi bình luận

Gửi bình luận

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 02253.261.135

Facebook

  • Trường ĐH Hàng hải
  • Viện đào tạo quốc tế