KHÓA HỌC “QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KHAI BÁO TỜ KHAI HẢI QUAN”

KHÓA HỌC “QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KHAI BÁO TỜ KHAI HẢI QUAN”

Đối tượng phù hợp: Người mới vào nghề và người đang làm việc muốn hiểu chi tiết quy trình hồ sơ Xuất nhập khẩu và Thủ tục Hải quan, phù hợp với mọi vị trí trong ngành XNK, logistics có liên quan

Thời lượng: 13-14 buổi

Hình thức học: Học online vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h30 – 11h HOẶC Chiều 1h30 – 4h)

Dự kiến khai giảng vào đầu tháng 6

Nội dung học:

Buổi 1: Một số văn bản pháp luật hiện hành về quản lý ngoại thương và thủ tục Hải quan

Buổi 2,3,4,5,6: Quy trình Xuất nhập khẩu và hướng dẫn đọc hiểu, kiểm tra chứng từ

Buổi 6,7,8: Biểu thuế, mã HS, các loại thuế trong XNK và cách tính.

Buổi 8,9,10: Hướng dẫn khai báo tờ khai Hải quan điện tử hàng kinh doanh (nhập + xuất) trên phần mềm ECUS-VNACCS

Buổi 11: Quy trình hàng gia công cho thương nhân nước ngoài, hàng sản xuất xuất khẩu, xuất nhập khẩu tại chỗ (không bao gồm báo cáo quyết toán)

Buổi 12: Hướng dẫn tra cứu Chính sách mặt hàng một số Bộ, chuẩn bị hồ sơ và quy trình làm chính sách mặt hàng

Buổi 13: Kiểm tra và chữa bài tập về nhà phần thực hành khai báo tờ khai Hải quan

Quyền lợi: Được nộp học phí sau buổi đầu tiên, được gửi file record các buổi còn thiếu và được hỗ trợ giải đáp vướng mắc trong quá trình làm việc.

 

 

Các tin đã đưa