KÝ KẾT THOẢ THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LOGISTICS TIỂU VÙNG MEKONG – NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM VÀ TRUNG TÂM DIHL ĐÀO TẠO NGHỀ LOGISTICS

Ngày 22/5/2024, Trung tâm đào tạo Logistics tiểu vùng Mekong – Nhật Bản tại Việt Nam (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam) và Trung tâm đào tạo nghề logistics DIHL (Công ty TNHH TM&DV Thiên Long) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, phát triển nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Trung tâm Đào tạo nghề logistics DIHL được thành lập ngày 10/01/2022 theo quyết định số 010122-QĐ/TL-DIHL của Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Thiên Long, căn cứ công văn số 40718/SLĐTBXH-GDNN của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía Trung tâm đào tạo Logistics tiểu vùng Mekong – Nhật Bản tại Việt Nam (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam), đại diện ký kết là TS. Nguyễn Minh Đức, giám đốc trung tâm. Về phía Trung tâm đào tạo nghề logistics DIHL (Công ty TNHH TM&DV Thiên Long) đại diện ký kết là Ông Nguyễn Văn Quân, giám đốc trung tâm.

Hai đơn vị thống nhất hợp tác, chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh về việc đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao cho đất nước và khu vực.

 

Các tin đã đưa