Liên hệ

Quý học viên vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới, hoặc để lại thông tin liên hệ vào biểu mẫu đăng ký. Trung tâm đào tạo Logistics Tiểu Vùng Mekong Nhật Bản tại Việt Nam sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.

  • Hotline: 091 9416987/ 081 6966566/ 078 8484388

  • Email: letc@vimaru.edu.vn

  • Địa chỉ: Phòng 104B nhà A5 trường Đại học Hàng hải Việt Nam/ 76 Ngô Kim Tài, Quán Nam, Kênh Dương, Hải Phòng.

Biểu mẫu đăng ký: https://forms.gle/wsUUuhKXxHDiqUpQ7