TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VÀ LOGISTICS.

Trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng Mekong Nhật Bản tại Việt Nam. Đơn vị số một tại Hải Phòng đào tạo các khóa thực chiến về vận tải biển và logistics.

CONTAINER OUTREACH 22; 24 ?

Phương pháp đào tạo chuyên sâu Tiếng Anh chuyên ngành của Trung tâm Logistics tiểu vùng Mekong Nhật Bản tại Việt Nam tạo nhiều sự khác biệt và độc nhất. Với Tiếng Anh chuyên ngành, chúng tôi không khuyến khích người học dịch ra Tiếng Việt mà dùng hình ảnh, bối cảnh, sự liên quan để người học dùng Tiếng Anh để hiểu nội dung muốn nói. Một điều cực kì quan trọng cần phải nắm được, đào tạo Tiếng Anh chuyên ngành không phải là đào tạo ngôn ngữ mà là đào tạo giúp hiểu chuyên môn nghiệp vụ bằng Tiếng Anh, là đào tạo nghiệp vụ bằng Tiếng Anh.

OUTREACH CONTAINER: sử dụng để miêu tả về tầm với thiết bị xếp dỡ tuyến tiền phương của bến cảng container (outreach of ship to shore crane for loading/unloading container vessel) khi tiến hành xếp dỡ cho tàu container. Năng lực của thiết bị xếp dỡ tuyến tiền phương ví dụ như cẩu bờ (ship to shore crane) thường dùng thuật ngữ outreach 18, 20, 22, 24 row (hàng container) cũng chính là độ dài theo chiều ngang của tàu container xếp được 18, 20, 22, 24 row (theo chiều ngang). Chú ý, chỉ có tàu container mới đánh giá được độ rộng ngang theo số lượng container còn các tàu biển thông thường khi nói độ rộng ngang chỉ nói về outreach+ số mét (tầm với).

Nguồn nhân lực logistics Việt Nam đang được xem là một trong những vấn đề nan giải nhất của nước ta hiện nay. Điều này, đòi hỏi những chiến lược cụ thể hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành quan trọng này trong chuỗi dịch vụ toàn cầu.

 

Hiện trung tâm có các Khóa học thực chiến liên quan đến:

Nghiệp vụ quản lý và khai thác cảng biển

Nghiệp vụ quản lý và khai thác đội tàu biển

Nghiệp vụ quản lý và khai thác kho bãi

Nghiệp giao nhận vận tải và logistics

Pháp luật trong giao nhận vận tải, xuất nhập khẩu và Logisitcs

Các khóa chuyên sâu vê Sale, Khai báo Hải Quan, Chứng từ trong Logistics.

Tiếng Anh chuyên ngành khai thác cảng biển, khai thác tàu biển và Logistics.

 

Các tin đã đưa