HỘI THẢO QUỐC TẾ SMEs HẢI PHÒNG – VIỆT NAM 2017

Ngày 18,19/8/2017, Trung tâm Đào tạo Logistics đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế "Doanh nghiệp nhỏ và vừa - chất xúc tác đối với sự phát triển kinh tế"

Với vị thế và vai trò của Trường trọng điểm quốc gia, Trường Đại học Hàng hải Việt  Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng. Nhằm mục đích trao đổi học thuật và kinh nghiệm phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đồng thời đây cũng là diễn đàn cho các nhà khoa học công bố các công trình nghiên cứu nhằm phát triển cộng đồng DNNVV, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Greater Vision Conferences & Seminars Organizing, Dubai, UAE và Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh Toàn cầu (GBRJ) đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Doanh nghiệp nhỏ và vừa - chất xúc tác đối với sự phát triển kinh tế” tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào các ngày 18-19/8-2017.

Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và doanh nghiệp nhằm trao đổi về những kinh nghiệm trong hoạt động quản lý và kinh doanh đối với các DNNNVV trong và ngoài nước. Các học giả tiến hành trình bày tham luận, báo cáo, nêu bật thành tựu và những hạn chế để cùng thảo luận, tìm cách tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phương pháp tiếp cận để phát triển hiệu quả hoạt động các DNNVV trở thành chất xúc tác tốt đối với sự phát triển kinh tế.

Hội thảo cũng làm rõ và phân tích các động lực chính cho sự tiến triển kinh tế tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, xác định một cách hệ thống các yếu tố quan trọng nhất đóng góp đảm bảo sự phát triển kinh tế toàn diện và bền vững; đồng thời đưa ra các giải pháp phù hợp đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, mang lại thịnh vượng và phát triển kinh tế bền vững cho thế giới.

Hội thảo Quốc tế “Doanh nghiệp nhỏ và vừa - chất xúc tác đối với sự phát triển kinh tế” là diễn đàn khoa học hữu ích để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm nhằm góp phần thúc đẩy vai trò các DNNVV đối với sự phát triển kinh tế, đồng thời mở ra hướng nghiên cứu về phát triển hiệu quả hoạt động các DNNVV cho các cơ sở nghiên cứu.

Gửi bình luận

Gửi bình luận
  • Trường ĐH Hàng hải
  • Viện đào tạo quốc tế